Bilim insanları, Koronavirüs hastalarını riske göre üç gruba ayırdı

Bilim insanları, Koronavirüs hastalarını riske göre üç gruba ayırdı

Koronavirüs hastalarının benzerlik gösteren ve farklılaşan özelliklerine göre risk gruplarına ayıran uzamanlar, bu sınıflandırma sayesinde daha iyi müdahale edilebileceğini söylüyor.

Hakemli bilim dergisi PLOS ONE‘da yayımlanan çalışmada, ABD’nin Ortabatı eyaletlerindeki 14 hastaneden ve Minnesota eyaletindeki 60 birinci basamak sağlık merkezinden alınan kayıtlar incelendi. Araştırmacılar, hastanede tedavi gören vakaları benzeyen ve farklılaşan özelliklerine göre gruplandırdı. Bunun sonucunda hastaların yaklaşık %60’ı “Fenotip II” diye, yaklaşık %23’ü ise “Fenotip I” diye sınıflandırıldı.

Birinci fenotipte yer alan 236 kişi, en kötü klinik sonuçları veren hastalardı. Bu yüzden grup, “olumsuz fenotip” diye nitelendirildi. Ayrıca bu gruptaki hastalarda Koronavirüsün yanında kan, böbrek ve kalp hastalıkları görülme sıklığı da diğer fenotiplerden fazlaydı.

Toplamda hastaların %16,9’u ise “Fenotip III” grubuna dahil edilirken, bilim insanları bu grubun en iyi sonuç veren grup olduğunu söyledi. Bu nedenle söz konusu sınıf, “olumlu fenotip” diye betimlendi. En düşük komplikasyon oranı üçüncü grupta görüldü. Ancak bu sınıftaki vakaların hastaneye yeniden başvurma ihtimali, diğer gruplardan fazlaydı. Öte yandan, Fenotip I ve Fenotip II’de yer alan hastaların ölüm tehlikesi, üçüncü gruba kıyasla sırasıyla yaklaşık 7 kat ve 2 buçuk kat daha yüksekti.

Bilim insanları, bu üç fenotipe özgü tıbbi bakım seçenekleri geliştirilmesini istiyor. Fenotipe özgü bakımın, Kovid-19 tedavisinde ilerleme sağlayacağı düşünülüyor.

‘Kaynak: Independent Türkçe, Financial Express, PLOS ONE

Ana Sayfaya Git

Bir Cevap Yazın