Mezopotamya Tanrılar Panteonu Bölüm – 1

Mezopotamya Tanrılar Panteonu Bölüm – 1

Mezopotamya Tanrılar Panteonu

Abgal: Sümer mitolojisindeki yedi bilge. Enki tarafından insanlara medeniyetin kutsal yasalarını vermek için dünyaya gönderildi. Akadlılar ve Babilliler tarafından Apkallu veya Apkallu olarak da biliniyorlardı. Yarı balık yarı insan olarak tasvir edilmişlerdir. Babil döneminde ise  Apkallu, grifon veya sadece kanatlı insanlar olarak görünür. Abgal, arınma için bir kova ve tütsü külahı taşır.

Abgal

Absu: Dünyanın tatlı su kaynaklarını temsil eden Tanrı. Babil, Akad ve Sümer tanrısı Apsu ve Abzu olarak da bilinir. Absu tatlı sularını, Tiamat’ın tuzlu sularıyla birleştirdi ve bu birleşmeden diğer tanrılar doğdu.

Adad: Babil fırtına tanrısı. Sümerlerdeki karşılığı İşkur’dur. Aslan başlı bir ejderha veya bir boğa ile temsil edilir. Bir çekiç veya şimşek taşır.

Adad

Adapa: Sümer ve Babil mitolojisinde, Ea’nın (Enki’nin) oğlu. Anu’dan özür dilemek için cennete gitmek zorunda kalan ilk yaratılmış adam. Yedi kadim bilge olan Abgallar arasında ilk olan oydu.

Adapa

Adramelech: Babil güneş tanrısı. Eşi, ay tanrıçası Anamelech’ti. İncil’de (II Kings 17:31) çocuk kurban edilmesini talep eden olumsuz bir şekilde tasvir edilmiş ve Milton’un Kayıp Cenneti’nde kötü bir iblis olarak tasvir edilmiştir.

Adramelech

Amurru: Mezopotamya bölgesine göç eden Amorit halkının fırtına / gökyüzü tanrısının Akadca ve Sümerce adı. Tanrı Amurru, her zaman bir ceylan veya asasıyla tasvir edilir ve göçebelere göz kulak olur.

Amurru

Anşar: Babil Cennet Tanrısı. Absu ve Timat’ın oğlu, Kişar’ın eşidir. Anşar ve Kişar sırasıyla cenneti ve dünyayı simgeliyordu.

Anşar

Anu: Sümer panteonunda An olarak da bilinir. Gökyüzünün tanrısı ve Göklerin Efendisiydi. Sümerce “An” kelimesi “cennet” olarak çevrilir ve gökte yuvarlanan gök gürültüsü ile ilişkilendirilir. Fırtınalar sırasında bulutların üzerinde kükreyen büyük bir boğa olarak hayal edildi. Anu, zamanla diğer tüm tanrıların arkasındaki güç olan efendi oldu. Sadece oğlu Enlil ona erişebiliyordu. Anu, Kader Tabletlerini Enlil’e teslim etmeden önce tutan ilk kişidir.

Anu

Anunnaki: Mezopotamya’nın “kaderi” ve Anu ile Antu’nun birlikteliğinden doğan ölülerin yargıçları. Babil dönemi, onlar dünyanın ruhları olarak görülüyorlardı. Anunnaki, aynı zamanda Anu takipçilerine verilen isimdir. – Enki, Enlil, İnanna vb –

Annunaki

Anzu: Zu ve Imdugud olarak da bilinen aslan başlı dev bir kuş olarak tasvir edilen ilahi gök yaratığı. Babilliler, Sümerler ve Akadlıların efsanelerinde karşımıza çıkıyor. Bir efsanede, Yüce Tanrının Kader Tabletlerini koruma kuralına uymayan, onları çalmakla suçlanıyor. Tanrı Ninurta tabletleri alır ve Anzu’yu öldürür. Anzu’nun ateş püskürttüğü söyleniyordu ve o kadar büyüktü ki kanatlarının çırpması büyük fırtınalara neden oldu.

Anzu

Aruru: Babil doğa tanrıçası. Sümer de Ninhursag olarak karşımıza çıkar. Enki ile birlikte insanları yaratan ilkel bir ana tanrıça.

Aruru

Aşnan: Mezopotamya’da bulunan bir çok kültür de (Babil-Sümer-Akad) tahıl tanrıçası. Aşnan ve kız kardeşi Lahar, Annunaki’ye geçim sağlamak için doğan Enlil’in kızlarıydı.

Aşnan

Assur: Asur kentinden gelen yerel bir tanrı olarak ortaya çıkan Asurluların yüce tanrısı. O, Tüm Göklerin Efendisi olarak bilinen Asurlu cennet ve savaş tanrısıydı. Adı (Anşar), Akadca’da “bütün cennet” anlamına gelir ve Asur kralları tarafından sık sık güçlü bir müttefik olarak çağrılırdı. Genellikle bir yılana veya ejderhaya monte edilmiş bir yay çizen tüylü cüppeli bir okçu olarak tasvir edilir.

Yazar: İlyas Kaplan

Ana Sayfaya Git

Bir Cevap Yazın